Dolenni Defnyddiol

Gofal llygaid yng Nghymru   

Gwybodaeth am yr hyn i'w wneud os oes arnoch angen gofal llygaid brys.

Is your gambling get out of control? See more information here.

Phone: 01646 697610 (option 3)

Email: Complaints.Advocacy2@waleschc.org.uk

Website: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/904/home  

Address: Hywel Dda Community Health Council, Suite 5, 1st Floor, Ty Myrddin, Old Station Road, Carmarthen, SA31 1BT

Phone: 0300 790 0203

Email: ask@ombudsman.wales

Website: www.ombudsman.wales

Address: Public Services Ombudsman for Wales,  1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed, CF35 5LJ.

Phone: 0300 0200 159

Email: hdhb.patientsupportservices@wales.nhs.uk
Website: www.hduhb.nhs.wales

Freepost:  Feedback @ Hywel Dda Withybush General  Hospital, Fishguard  Road, Haverfordwest, SA61 2PZ