Travel Vaccinations & Certification

Brechiadau

Teithio Dramor

Os oes arnoch angen unrhyw frechiadau sy'n ymwneud â theithio dramor, bydd angen i chi drefnu apwyntiad gyda nyrs y feddygfa i drafod eich trefniadau teithio. Bydd hyn yn cynnwys y gwledydd, a'r ardaloedd yn y gwledydd hynny, y byddwch yn ymweld â nhw, er mwyn pennu pa frechiadau sy'n ofynnol.
Cyn eich apwyntiad, llenwch y ffurflen i asesu'r risg o deithio dramor. Gallwch hefyd gael copi o'r feddygfa.

Rhagor o wybodaeth cliciwch ar y ddolen ganlynol:

https://www.fitfortravel.nhs.uk/home

Non-NHS Work 

There is a charge for non NHS work these include pre-employment driving and other medicals, insurance claims, life insurance, private certificates, firearm applications etc.  We do not provide validation for passports, ID cards, driving licence etc.  A list of fees is available from the reception.  Please be aware of the fees before you arrange any non NHS work as you or your employer will be liable for the fee.  Please also be aware that this work is non-NHS work and will not be treated as a matter of urgency.

Click the button below to see our private fees.  Please note that these fees are the 2018 charges and may have fluctuated since that time.

Gwybodaeth a Dolenni ynghylch Teithio Dramor