Ein Grŵp Clwstwr Meddygfa

Gweithio fel Tîm Amlddisgyblaeth
 
Cawn gyfarfodydd rheolaidd ynghylch ymarfer cyffredinol â'n cydweithwyr nyrsio ardal, therapyddion galwedigaethol a gweithwyr cymdeithasol er mwyn cydlynu gofal yn y gymuned i'n poblogaeth hŷn.
 
Cawn gyfarfodydd rheolaidd hefyd â'n cydweithwyr iechyd meddwl a gofal lliniarol. 
 
 
 Fferyllwyr yn y Practis
 

Mae gennym fferyllwyr yn gweithio yn ein meddygfeydd ym mhob rhan o'r clwstwr fel rhan o'r tîm ymarfer cyffredinol.  

Mae 8 practis meddyg teulu yng nghlwstwr Tywi Taf Gyda'n Gilydd yn cydweithio:


Gweledigaeth y Clwstwr

  • Datblygu system integredig o ofal sylfaenol, gofal cymunedol a gofal cymdeithasol.
  • Bydd cleifion yn gallu llifo trwy'r sectorau yn ôl yr angen yn ystod eu taith ar hyd llwybrau cyflyrau gwahanol.
  • Cynorthwyo ein poblogaeth leol i aros yn eu cartrefi eu hunain. Pwyslais ar lesiant y boblogaeth a chysylltiad â'r gymuned trwy greu cysylltiadau cryfach â gwasanaethau partneriaid.  

CHC – Community Health Council

Community Health Council report

The Hywel Dda Communty Health Council (CHC) represent, independently and without bias, the interests of patients and the public in the way the NHS services are planned and provided across the counties of Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire.

Contact details for the CHC office in Carmarthen:

Suite 5, First Floor, Ty Myrddin, Old Station Road, Carmarthen. SA31 1BT

Tel:        01267 231384

Email:      hyweldda@waleschc.org.uk

Website:  www.communityhealthcouncils.org.uk/hyweldda