Cofrestru Cleifion Newydd

If you would like to register with the Practice, please either attend the surgery to collect the registration form together with the new patient health questionnaire or download the forms using the links to print and complete at home.  It is very important that you complete these forms fully.   Please make sure you have your NHS number when completing the new registrations forms.  Your NHS Number is a 10-digit number and it is unique to you.  It helps healthcare staff and service providers identify you correctly and match your details to your health records.

Mae'n bosibl y bydd gofyn i chi ddarparu prawf o'ch cyfeiriad.

Before registering and completing forms, please ring the Receptionist on 01550 720648 to check if you are living within our practice area.

Nodwch: mae cleifion yn cael eu cofrestru gyda'r feddygfa, nid meddyg unigol. Fodd bynnag, gallwch fynegi unrhyw bryd pa feddyg yr hoffech ei weld a byddwn yn gwneud ein gorau i barchu eich dewis. Cofiwch, fodd bynnag, nad yw pob meddyg yn y feddygfa yn darparu'r holl wasanaethau, ac efallai na fydd meddygon penodol ar gael ar unwaith.

Rhowch wybod i staff y dderbynfa wrth gofrestru os ydych erioed wedi bod yn aelod o'r Lluoedd Arfog .  

Cliciwch ar y dolenni priodol i lawrlwytho ac argraffu'r ffurflenni perthnasol gartref.

Gwnewch bob ymdrech i sicrhau bod eich enw, eich cyfeiriad a'ch rhifau ffôn/ffôn symudol yn gywir, ac yn cael eu diweddaru yn ôl yr angen.

Fel meddygfa, rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd diogel a chyfforddus i'n cleifion. Os hoffech gael gwarchodwr yn bresennol yn ystod eich ymgynghoriad meddygol, gofynnwch i'r meddyg. Nyrs y Feddygfa neu Gynorthwyydd Gofal Iechyd fydd eich gwarchodwr fel arfer, ond ar adegau prin, efallai y gofynnir i Dderbynnydd ymgymryd â'r rôl.

When registering at the surgery, please complete both the new patient registration form and the new patient questionnaire and return them to the surgery in order to complete the registration process.

Preswylwyr Dros Dro.

You are able to see a doctor anywhere in the UK, if you are away from home and in need of medical help.  You can do this by simply asking to see the nearest doctor, as a temporary resident.  We will be happy to see any relatives or friends staying with you, if they need a doctor.