Beth yw Fy Iechyd Ar-lein?

My Health Online is a new, online service that Llanfair Surgery is now using in conjunction with NHS Wales. Ar ôl i chi greu cyfrif, byddwch yn gallu defnyddio'r nodweddion y mae eich meddygfa yn eu cynnig, ac a all gynnwys:
  • Gwneud a chanslo apwyntiadau
  • Diweddaru eich gwybodaeth bersonol
  • Edrych ar grynodeb o'ch cofnodion meddygol

Fy Iechyd Ar-lein
Cwestiynau Cyffredin

Sut mae cofrestru ar gyfer Fy Iechyd Ar-lein?

Cyn y gallwch ddefnyddio'r holl gyfleusterau sydd ar Fy Iechyd Ar-lein, dylech gofrestru i ddefnyddio'r gwasanaeth. Er mwyn cofrestru, rhaid i chi gael llythyr cofrestru gan eich meddygfa. Os nad oes gennych lythyr, ni fyddwch yn gallu defnyddio rhai o'r nodweddion.  

Yn ystod y broses gofrestru gofynnir i chi brofi eich hunaniaeth trwy gyflwyno pasbort/trwydded yrru, a bil cyfleustodau fel prawf o'ch cyfeiriad. Ar ôl i chi gael eich llythyr cofrestru, ewch i dudalen gofrestru Fy Iechyd Ar-lein .  

Cofnodwch Rif Adnabod y Feddygfa, sydd yn eich llythyr cofrestru.

Cofnodwch Rif Adnabod y Cyfrif a'r Allwedd Gysylltu o'ch llythyr cofrestru. Yna llenwch fanylion y cyfrif fel y gofynnir amdanynt. Anfonir neges e-bost atoch i gadarnhau eich bod wedi cwblhau'r broses gofrestru, felly sicrhewch eich bod yn defnyddio eich cyfrif e-bost personol eich hun wrth gofrestru.

A yw fy manylion yn ddiogel?

Caiff yr holl wybodaeth bersonol ar Fy Iechyd Ar-lein ei diogelu gan ddefnyddio'r safonau uchaf o ran diogelwch ar y Rhyngrwyd.

Pam y dylwn ddefnyddio Fy Iechyd Ar-lein?

Yn yr un modd â bancio ar-lein, gallwch gofrestru ar gyfer amrywiaeth o wasanaethau ar-lein gan eich meddyg teulu. Fodd bynnag, bydd y rhain yn amrywio o feddygfa i feddygfa yn ôl yr hyn y mae eich meddygfa yn ei gynnig. Ymhlith manteision gwasanaethau ar-lein y mae:
  • Dim oedi ar y ffôn, aros i fynd trwodd i'r feddygfa,
  • Mynediad cyfleus i wasanaethau meddyg teulu o'ch cartref neu'r gwaith – neu unrhyw le sydd â mynediad i'r Rhyngrwyd,
  • Llai o waith gweinyddol i'r feddygfa.