Brechiadau'r Ffliw

ANNUAL VACCINATION CAMPAIGN 2022-23

You are eligible for a flu and Covid-19 vaccination and invited to attend our closing joint walk-in clinic on 30 November 2022 to be held in Llandovery Rugby Club. 

Clinic access times are 9:00 am-12 30 pm & 2:00 pm-6:30 pm.

Please be advised, that the Welsh Government has asked that all patients eligible for a Covid booster must have more than 13 weeks since their last vaccine and completed courses only.

We hope you can come along, if not, then please contact the surgery on 01550 720648 to book an appointment.

Please ignore this message if you have received your vaccinations or have an appointment booked at another venue.

Diolch yn Fawr.  Llanfair Surgery

Bob blwyddyn, mae'r feirysau sydd fwyaf tebygol o achosi ffliw yn cael eu nodi ymlaen llaw, ac mae Sefydliad Iechyd y Byd yn argymell pa fathau o feirws y ffliw y dylid eu cynnwys yn y brechlyn.

Y brechlyn ffliw yw'r ffordd orau o amddiffyn yn erbyn feirws na ellir ei rag-weld ac a all achosi salwch annymunol ymysg plant, a salwch difrifol a marwolaeth ymysg grwpiau sydd mewn perygl, gan gynnwys pobl hŷn, menywod beichiog a'r rhai sydd â chyflwr iechyd meddygol.

Studies have shown that the flu vaccine will help prevent you getting the flu. It won’t stop all flu viruses and the level of protection may vary, so it’s not a 100% guarantee that you’ll be flu-free, but if you do get flu after vaccination it’s likely to be milder and shorter-lived than it would otherwise have been.

Cwestiynau Cyffredin am y Brechlyn Ffliw

Y cwestiynau mwyaf cyffredin ac atebion.

A yw'n ddiogel?

Mae gan y brechlynnau ffliw a ddefnyddir o dan y rhaglen genedlaethol record diogelwch da. Mae yna dri math o frechlyn ffliw:

 • brechlyn byw pedwarfalent sy'n cael ei roi ar ffurf chwistrell drwynol i blant a phobl ifanc rhwng 2 ac 17 oed sy'n gymwys i gael y brechlyn ffliw
 • brechlyn pedwarfalent i'w chwistrellu, sy'n cael ei roi i oedolion rhwng 18 a 65 oed sy'n wynebu mwy o berygl o gael y ffliw oherwydd cyflwr iechyd hirdymor, ac i blant 6 mis oed a hŷn sydd mewn grŵp cymwys na all gael y brechlyn byw
 • brechlyn trivalent injected vaccine. This is for people aged 50 and over as it has been shown to be more effective in this age group.  To be eligible for this you should be 50 on 31st March, 2021.

Talk to your GP, practice nurse or pharmacist for more information about these vaccin

Pwy a ddylai gael y brechlyn ffliw?

The flu vaccine will be available to the following groups on the NHS to:

 • adults 50 and over (including adults over 18 at risk of flu)
 • menywod beichiog
 • plant 2 a 3 oed
 • primary school children
 • children aged 6 months  to 18 years with long term health conditions
 • adults with a learning disability
 • carers
 • health and social care workers

Pwy na ddylai gael y brechiad rhag y ffliw?

Gall y rhan fwyaf o oedolion gael y brechlyn ffliw a chwistrellir, ond dylech ei osgoi os ydych wedi cael adwaith alergaidd difrifol i frechlyn ffliw yn y gorffennol.

Beth yw'r Sgileffeithiau?

Mae sgileffeithiau difrifol i'r brechlyn ffliw a chwistrellir yn brin iawn. Efallai y byddwch yn dioddef o dwymyn ysgafn a chyhyrau poenus am ychydig ddyddiau ar ôl cael y brechlyn, a gallai eich braich fod fymryn yn boenus lle cawsoch eich chwistrellu.

Gall sgileffeithiau'r brechlyn ar ffurf chwistrell drwynol gynnwys trwyn sy'n rhedeg neu sydd wedi'i flocio, cur pen, blinder a cholli rhywfaint o archwaeth.