Cwestiynau Cyffredin

A allaf ofyn am ymweliad cartref?

A ALLAF SIARAD Â MEDDYG DROS Y FFÔN?

Os bydd angen i chi siarad â meddyg dros y ffôn, byddwn yn gofyn i chi ffonio rhwng 11:30am a 12 hanner dydd, pan fydd un o'r meddygon ar gael fel arfer.

 phwy y dylwn gysylltu ynghylch fy apwyntiad Cleifion Allanol?

If you would like to arrange, confirm, alter or cancel an outpatient appointment please call the Central Contact Centre for Llandovery Cottage Hospital 01550 722200 or Glangwili Hospital on 01267 235 151 or Prince Philip Hospital on 01554 756567. 

The passenger transport unit can be contacted on 01267 234 567 or email them yma The Hospital Transport Unit can be reached on 0300 123 2303

Pryd y bydd canlyniadau fy mhrawf ar gael?

Please telephone between 2:00 pm and 4:00 pm for the results of tests, x-rays etc.  To protect the patient’s confidentiality results will only be given by telephone to the actual patient concerned.  Please check that your results are back before attending for any follow up appointment.

Rwy'n credu bod arnaf angen Gofalwyr ar gyfer fy mherthynas. Â phwy y dylwn gysylltu?

Please fill in an online assessment form here.

 

A allaf gael gwarchodwr yn bresennol yn ystod fy ymgynghoriad meddygol?

Mae'r feddygfa wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd diogel a chyfforddus lle gall cleifion a staff fod yn hyderus y dilynir arfer gorau bob amser. Mae diogelwch pawb yn hollbwysig.

Os hoffech gael gwarchodwr yn bresennol yn ystod eich ymgynghoriad meddygol, gofynnwch i'r meddyg.

Nyrs y Feddygfa neu Gynorthwyydd Gofal Iechyd fydd eich gwarchodwr fel arfer, ond ar adegau prin, efallai y gofynnir i Dderbynnydd ymgymryd â'r rôl.