Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed

Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer unrhyw oedolyn dros 18 oed sydd â phroblem cyffuriau neu alcohol yn Nyfed. Gan wasanaethu Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion, mae Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed yn cynnig cymorth a chyngor i ddefnyddwyr y gwasanaeth sydd â phroblemau cyffuriau neu alcohol, neu i'r rheiny sy'n poeni am broblemau cyffuriau neu alcohol rhywun arall. I gysylltu â Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed, ffoniwch 03303 639 997 neu anfonwch neges e-bost i confidential@d-das.co.uk.

I ddechrau, cynigir asesiad ac yna ymyraethau byr i chi, er enghraifft DBST, cyfnewid nodwyddau, ynghyd â Naxolonea a hyfforddiant yn ei gylch. Gallech hefyd fanteisio ar ymyraethau triniaeth arbenigol, a gwasanaethau ôl-ofal ac adfer.

Os yw'n ofynnol i'ch sefydliad gael hyfforddiant ar gamddefnyddio sylweddau a/neu faterion cysylltiedig, byddai Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed yn hapus i gynnig pecyn hyfforddi pwrpasol i ddiwallu eich anghenion.