A ydych yn Ofalwr?

Are you a Carer?  Let us know

 A Carer is someone who looks after a partner, relative or friend who cannot manage without help because of illness frailty or disability, you may or may not live together.

Beth y gallwn ei wneud i helpu?

Mae'r feddygfa'n cadw rhestr o'r cleifion hynny sy'n ofalwyr ac sydd wedi cytuno i fod ar y gofrestr. Mae'r gofrestr yn galluogi'r feddygfa i roi gwybodaeth i ofalwyr am gymorth a help lleol a chenedlaethol. Gallwn hefyd drefnu atgyfeiriad at y Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer Asesiad o Anghenion Gofalwr ac at asiantaethau gwasanaethau gwirfoddol eraill, os oes angen.

 

Sut y mae cofrestru fel Gofalwr?

Registration forms are available in the surgery, downloadable from this page or you can speak to any staff member. Forms are also available from other voluntary organisations.

Jayne Davies is our Practice Carer’s Lead and you can ask to speak to her by telephone on 01550 720648 .

Applying For A Carer's Grant.

Beth yw'r Asesiad o Anghenion Gofalwr?

A Carer’s Needs Assessment is your opportunity to tell Social Services about the things that could make caring easier for you and it is an assessment of your needs, not those of the person you are caring for. Every Carer is entitled to an assessment and when you register with us as a Carer, the practice will offer you the chance of a referral.

Sut y mae cael gwybod rhagor?

Mae gan y feddygfa hysbysfwrdd Gofalwyr penodol yn yr ystafell aros, sy'n cynnwys llawer o wybodaeth a newyddion am ddigwyddiadau lleol. 

Rhagor o Wybodaeth i Ofalwyr

I gael gwybod rhagor, cysylltwch ag unrhyw un o'r gwasanaethau isod:

Cyngor Sir Caerfyrddin

Mae rhagor o wybodaeth am gymorth i ofalwyr ar gael yma. 

Gofalwyr sy'n Oedolion Ifanc (16-25)

Mae rhagor o wybodaeth ar gyfer gofalwyr sy'n oedolion ifanc ar gael trwy ffonio 0300 0200 002. 

Neu gallwch hefyd siarad ag ymgynghorydd ar ffôn symudol, rhif 07535449686

Neu anfonwch neges e-bost at melanie@carmarthenshire carers.org.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

I gael rhagor o wybodaeth am ofalwyr yn Saesneg ewch i wefan Hywel Dda .

Os hoffech weld y gwasanaeth hwn yn Gymraeg, ewch i wefan Hywel Dda .

Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr Sir Gaerfyrddin

Ysgrifennwch at Wasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr Sir Gaerfyrddin:

The Palms Unit 3

96 Queen Street

Llanelli

SA15 2TH

Neu gallwch ddewis ei ffonio ar 03000 200002.

Neu anfonwch neges e-bost at    info@carmarthenshirecarers.org.uk

Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin

Ysgrifennwch at Wasanaeth Gofalwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin:

Ty Elwyn
Town Hall Square,
Llanelli
SA15 3AP

Neu gallwch ei ffonio ar 01554 742630

Neu ewch i'w wefan..

Cysylltiadau Defnyddiol Eraill

Ewch i Gofalwyr Cymru i gael gwybod rhagor am ba gymorth a chyngor sydd ar gael i chi.

Fel arall, ewch i wefan y GIG i gael rhagor o wybodaeth.

Os hoffech weld adnoddau ynghylch Clefyd Alzheimer, ewch i'r Gymdeithas Alzheimer's.